Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista. Tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) 25.5.2018. Lakiasiat Klemetti Oy on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa.
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Lakiasiat Klemetti Oy kerää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Lakiasiat Klemetti Oy
Väinämöisenkatu 23 B 20, 87100 Kajaani
y-tunnus 3110368-6
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
OTT, VT Sanna-Maria Klemetti
sp: toimisto@lakiasiatklemetti.fi
puh. +358 46 922 1801 

Rekisterin nimi

Lakiasiat Klemetti Oy asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietojen käsittelyn ja asiakasrekisterin käyttötarkoitus


Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Lakiasiat Klemetti palveluihin liittyvien asiakassuhteiden liittyvien toimeksiantojen ylläpitämiseen ja hoitamiseen.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja ammatti
– yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja ammatti
– työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus
– sopimukseen perustuvaan asiakassuhteeseen tai muuhun asiallisen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä
– laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.
Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hallussamme olevat henkilötiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, mikäli toimeksianto peruuntuu, eikä tietojen käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.Säilytämme tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.