Lakiasiat-klemetti_Logo_WEBiso

Tohtoritasoista lakipalvelua Sinulle!

Avustan kaikissa lakiasioissa,
ota rohkeasti yhteyttä!

Palvelut

Alta löydät tarkemmat palvelukuvaukset esimerkiksi rikosasioista, riita-asioista, lapsiasioista ja muista lakitoimeksiannoista. Kaikkiin lakipalveluihin kuluu myös lainopillinen neuvonta tuntiveloituksena. Kun tarvitset lakipalveluita, ota rohkeasti yhteyttä. ​

Avustan sinua kaikissa rikosasioissa. 

Rikosasian selvittäminen alkaa poliisin suorittamasta esitutkinnasta, jossa poliisi selvittää tapahtuneet teko-olosuhteet sekä sen keitä asia koskee päätyen mahdolliseen rikosasian oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa.

Avustan Sinua jo esitutkinnasta lähtien. 

Rikoksen kohteella eli uhrilla/asianomistajalla on oikeus käyttää asiassa lainopillista avustajaa jo esitutkinnasta saakka. Lainopillinen avustaja saa olla läsnä myös silloin, kun poliisi kuulustelee uhria tapahtuneesta. Seksuaalirikosten ja perheväkivaltatilanteissa uhrilla on mahdollisuus saada myös avukseen tuomioistuimen määräämä oikeudenkäyntiavustaja. Avustajan käyttäminen onkin järkevää jo esitutkinnasta saakka, sillä kuulustelutilanne voi olla asianomistajalle haasteellinen, ja koska esitutkinnassa ja myöhemmin tuomiostuimessa rikosasian yhteydessä käsitellään myös uhrin esittämä vahingonkorvausvaatimus rikoksesta epäiltyä kohtaan. 

Rikoksesta epäillyllä on oikeus käyttää lainopillista avustajaa jo silloin, kun poliisi kuulustelee häntä tapahtuneesta. Törkeästä rikoksesta epäillylle ja myös pidätettynä ja vangittuna olevalle voidaan tuomioistuimen toimesta määrätä puolustaja hänen pyynnöstään. Puolustajaksi oikeudenkäynnissä määrätään yleensä vastaajan eli rikoksesta epäillyn itsensä esittämä lakimies. 

Avustan Sinua kaikissa riita-asioissa jo alkuvaiheesta lähtien.  Minulla on yli 15- vuoden kokemus muun muassa asuntokauppa- ja kiinteistöriidoista. 

Avustan yksityishenkilöiden kuin yritysten välisissä erimielisyyksissä. 

Avustajan käyttäminen on järkevää jo riitatilanteen alkuvaiheesta lähtien mahdolliseen oikeudenkäynnissä avustamiseen saakka. 

Tavallisesti lapsen huoltajina toimivat lapsen vanhemmat yhdessä tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu. Lapsen huoltajilla on oikeus päättää esimerkiksi lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä esimerkiksi lapsen asuinpaikasta. Yleensä huoltajat toimivat myös lapsen edunvalvojina eli hoitavat lapsen taloudellisia asioita. 

Joskus voi kuitenkin olla tilanteita esimerkiksi, joissa vanhemmille tulee kiistaa lasta koskevista asioista. Vanhempien erimielisyys voi koskea lapsen huoltoa tai sitä, missä lapsi pääsääntöisesti asuu. Kiistaa voi tulla myös lapsen tapaamisoikeudesta sitä vanhempaa kohtaa, jonka luona lapsi ei pääsääntöisesti asu, tai vaikkapa lapsen elatuksesta.  

Avustan Sinua kaikissa lapsiasioissa. Kyse voi esimerkiksi olla lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen, elatukseen tai isyyteen liittyvistä asioista. 

  • konkurssit ja yrityssaneeraukset
  • asunto- ja kiinteistöriitoihin liittyvät toimeksiannot
  • avioehtosopimukset
  • edunvalvontavaltakirjat
  • testamentit jne.

Tarjoan Sinulle lakipalveluita seuraavin hinnoin. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

Asian hoitamisessa määräytyvä palkkio muodostuu toimeksiannon vaatiman työmäärän ja asian laadun mukaan. Laskutuksessa huomioidaan tehtävän vaativuus joko korottavana tai alentavana tekijänä. Minimiveloitus on aina 15 minuutilta. Jos toimeksiannon työmäärä on tarkasti arvioitavissa, voidaan sopia kiinteästä hinnasta. Toimeksiantopalkkion lisäksi laskutetaan erikseen tehtävän hoitamisesta aiheutuneet mahdolliset välittömät kulut kuten matkakakulut tai viranomaismaksut. 

Toimeksiannon yhteydessä selvitetään aina mahdollinen vakuutusturvanne sekä mahdollisuus oikeusapuun, jolloin oikeudenkäyntikulunne korvataan joko kokonaan tai osittain valtion varoista. 

Toimeksiannosta laaditaan kirjallinen toimeksiantosopimus. 

Tuntiveloitus: 

  • Hinnat alkaen 260 € + alv 24 % = 322,40 €
  • Oikeusapuasiat 110 € + alv 24 % = 136,40 €Yritys

Erityisesti olen perehtynyt rikosoikeuteen ja lasta koskeviin huolto-, elatus- ja tapaamisasioihin. Minulla on lisäksi yli 15 -vuoden kokemus kiinteistöriidoista sekä yrityssaneeraus- ja konkurssiasioista.
 
Kauttani saat myös avioehtosopimukset, testamentit, perukirjat, ositukset, perinnönjaot ja muut lakiosaamista vaativat sopimukset ja asiakirjat.
 
Lakiasiat Klemetti Oy:n toimisto sijaitsee Kajaanissa. Avustan ympäri Suomea.

Ota rohkeasti yhteyttä niin katsotaan, miten voin auttaa Sinua.

Henkilökunta

Sanna-Maria Klemetti

Olen Sanna-Maria Klemetti, oikeustieteen tohtori, varatuomari ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Olen suorittanut myös Suomen asianajajaliiton asianajajatutkinnon. 

Lakiosaamiseni on laaja-alaista ja monipuolista. Olen tehnyt juristin töitä vuodesta 2004 lukien. Olen työskennellyt käräjätuomarina, poliisissa sopimusjuridiikan- ja julkisten hankintojen parissa, lakiasioiden opettajana yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa sekä pankkisektorilla kaikissa suurimmissa pankeissa. 

Ennen lakiopintoja olen kouluttautunut myös sairaanhoitajaksi, joten sosiaali-ja terveydenhuollon toimintatavat, prosessit ja ammattikäsitteet ovat minulle tuttuja. 

Ota yhteyttä

Puh. 046 922 1801

Väinämöisenkatu 23 B 20, Kajaani

toimisto@lakiasiatklemetti.fi